Soru ve istekler için mail atarsanız en kısa sürede yanıtlarım. Mail adresim: adnankaba@makrohesap.com
 
ADNAN KABA
İ.T.Ü Endüstri Mühendisi

Uzmanlıkları : Planlama uzmanı , Maliyet uzmanı, Programcı, Sistem analisti, Raporlama uzmanı, Yazılım danışmanı, Excel eğitimcisi
Bilgisayar bilgisi : Basic , Turbo C , Clipper ,Visaul basic , Delphi , Pascal bilgisayar programlama dilleri
Dbase III , Access , Btrive , SQL ,permesiv SQL ,paradox ,interbase veri tabanları Excel (ileri düzey ) , Word , Power point ofis programları
SAP (ERP programı) D7000 ( MRP II programı ) , Dinamo (ERP) ,NETSİS (ERP), Link ,Logo gold ticari programları.

 
Yazılım danışmanı olarak yaptığım çalışmalar :
• Dinamo Erp Programının danışmanlığı
• Firmalara İleri Excel eğitimi verilmesi

Programcı olarak yazdığım programlar: 
• Turbo C programlama dili ile yazdığım Malzeme planlama programı 
• Clipper programlama dili ile yazdığım etiket programı ile müşteri istek ve şikayetlerinin takibi
• Clipper programlama dili ile yazdığım Malzeme planlama programı
• Clipper programlama dili ile yazdığım ürün ağacı analiz programı
• Clipper programlama dili ile yazdığım Sipariş takip ve satınalma takip programı
• Clipper programlama dili ile yazdığım üretim takip programı
• Delphi programlama dili ile yazdığım müşteri ziyaret takip programı
• Visual basic le garanti kartı basmak ve seri numarası takip ederek ürünlerin garanti kapsamında olup olmadığını takip eden programın yazılması
• Excel makrosuyla Vade farkı hesaplama programı
• Excel Makrosuyla Kar zarar tablosunun hazırlanması özeliği verilerin üstüne tıklandığında en detaya kadar verileri gösterebilmesi
• Excel makrosuyla yazılan Bilanço raporu verilerin üstüne tıklandığında en detaya kadar verileri gösterebilmesi
• Excel makrosuyla yazılan cari risk takip raporu. Özelliği vade farkları ve borç alacak valörlü hesaplarının yapılması
• Excel makrosuyla yazılan üretim takip tablosu. Özelliği ürünlerin hangi iş merkezinde olduğunu gösteren değerli malzemelerinin olup olmadığını gösterir
• Excel Makrosuyla yazılan müşteriye verilen fiyatları takip etme ve yeni fiyat verme programı.
Özelliği yeni fiyat verirken eski fiyatları detaylı verilerini görecek şekilde bir tablo yapar
• Excel Makrosuyla ERP programından alınan verilerle nakit akış tablosu hazırlar
• Excel Makrosuyla süt ve besi hayvancılığı simülasyonu özelliği istenen seneye kadar kaç yavru doğar kaçı ölür kaç inek kaç boğa olur ne kadar litre süt alınır verilerini simülasyonla üretir.
• Excel Makrosuyla yapılan Add -in özet toplam pivot table benzer istenen alanların birleştirerek istenen sayı alanlarında toplar özet rapor yapar.
• Excel Makrosuyla yapılan Add -in Çok seviyeli toplam Excel'deki alt toplama benzer farkı bunu 7. seviyeye kadar yapması
• Excel Makrosuyla Seçim yapma (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) şablonunun oluşturulması
• Excel Makrosuyla Malzeme Planlama programı Özeliği çok kademeli ürün ağaçların olduğu ürünlerin (2000 ürün) malzeme planlamasını çok hızlı bir şekilde (birkaç dakika) yapar
• Excel Makrosuyla Montaj hattı planlama programı örneği yaptığım programlar bölümünde var
• Excel Makrosuyla Maliyet hesaplama programı çok kademeli ürün ağaçların olduğu ürünlerin (2000 ürün ) Maliyet hesaplamasını çok hızlı bir şekilde (birkaç dakika) yapar
• Excel Makrosuyla Özel Maliyet hesaplama programı örneği yaptığım programlar bölümünde var
• Excel Makrosuyla Yönetim Destek Paneli örneği sitenin menüsünde var
• Excel'de formül kurarak yaptığım pirinç demir bakır alüminyum gibi malzemelerin çubuk, kare ,altıgen ,levha gibi formlarının ağırlıklarını hesaplama şablonu
• Excel'de formül kurarak yaptığım ekonomik sipariş miktarları hesaplama şablonu
• Excel'de formül kurarak yaptığım tezgahlarda verilen zaman aralığında çalışma zamanlarının paydos saatlerini çıkartarak net çalışma
saatini hesaplama şablonu

Sistem analisti olarak yaptığım çalışmalar:
• SAP ERP programının üretim planlama modülünün proje aşamasından başlayarak kurgusunun yapılması
• Üç Yerde üretim yapan firmada ürünün nerede üretileceği ve üretileceği yerde üretim planlaması yapan program analistliğinin yapmak (SAP)
• Yedek parça stok azalan stok seviyesi ve satılma hızına göre ne kadar sipariş verilmesi ve depo adresleme takip sistemlerinin kurulması
• Üç yerde üretim yapan firmada üretim yerlerin de , depolar da ürünlerin üretilmesi aşamasından sevkiyat aşamasına kadar barkot sisteminin kurulum çalışmalarının yapılması
• Üretim yapan firmanın üretim verililerini test makinelerden alıp sisteme data olarak atıp izlenebilirliğinin sağlanması süreçlerin analiz edilmesi
• Üç firmada stok kodlama siteminin yeniden oluşturulması
• Bütçe ve hedef veri girişlerinin ERP programına verileri girilmesinin sağlanması bütçe ve hedef revizyon takibin sağlanması
• OEE (Genel Ekipman Verimliliği) analiz sisteminin kurulması
• İş merkezlerinin verimlilik takip sisteminin kurulması ve buna göre daha doğru maliyet ve kapasite hesaplanmasının sağlanması
• Bayi anket bilgilerinin analiz eden sisteminin kurulması
• Barkot sitemiyle tamir edilen ürünlerin veri giriş kolaylığı sağlanması
• Fiili maliyetlerin hesaplanabilmesi için stok hareket kaydı doğrulunun sağlaması için süreçleri gözden geçirmek.
• Fiili maliyetlerin hesaplanabilmesi için işçilik maliyetleri hesaplama ilmesi için hangi iş merkezine ne kadar gider atılacak ve ürünlerin sürelerinin doğru olması için bu süreçlerin gözden geçirilmesi
• Üretim planlarının hazırlanması müşteriye zamanında teslim edilmesi sağlamak için malzeme ve operasyon kontrolü yapan sistemlerin kurulması
• Özel ve standart ürün maliyetlerinin hesaplanması için iş merkezi bazında verimlilik hesabı yapılarak işçilik , takım , kalıp ,elektrik ,bakım , amortisman , üretim giderlerinin saatlik ücretlilerinin hesaplanması ve son malzeme fiyatlarının güncellenme sisteminin kurulması
• Spor salonlarındaki müşteri gelişlerini ödemelerini detaylı takip eden programın sistem analistliğinin yapılması
• Teknik servis modülünün ERP programında veri takibini organize etmek
• Firmaya özel yazılan ithalat modülünün çıkan aksaklıkların düzeltilmesi firmaya kurulması
• Firmaya özel yayılan Satış CRM kurma çalışmaları kurulması

Raporlama uzmanı olarak yaptığım çalışmalar:
• Günlük satış raporu dizaynı
• Excel'de Detaylı stok yaşlandırma raporu
• Excel'de Detaylı ürünlere yansıyan ithalat maliyet analizi
• İthalat yapan firmada Fifo sistemine göre günlük fiili maliyet hesaplamak , ürün grubu bazında maliyetli stok raporu hazırlamak
• Stok devir hızı rapor dizaynı
• Vade farkı rapor dizaynı
• Ürünün ürün , bölüm, grup bazında karlılık raporları
• Bütçe satış hedefleri ve satış hedef raporların dizaynı
 
Maliyet uzmanı olarak yaptığım çalışmalar:
• Fiili maliyetlerin Hareketli ortalamaya göre hesaplanması
• Ürün ve yarı mamul de yapılan tasarım değişikliklerinin maliyetlerini hesaplamak
• Standart Ürün maliyetlerinin hesaplanması
• Özel ürün maliyetlerinin hesaplanması
• Ürün ve yarı mamulün hatalardan oluşan zarar maliyetlerinin hesaplanması

Planlamacı olarak yaptığım çalışmalar:
• Malzeme planlama yapılması
• Müşteri teslim sürelerini düşürmek için yarı mamul stoklarının minimum düzeyde depoda olmasını sağlamak
• Ürün stoklarının satış adetlerine göre veri analizi yaparak minimum depo stoklarını tespit etmek ve ürünün üretilmesini sağlamak
• Firma stoklarının doğruluğunun sağlanması için stok hareketlerinin nasıl yapılacağının organize edilmesi
• Stok sayımlarının organizasyonunun sağlanması ERP programında sayım sonucu girilmesi eksik veya stokların düzeltilmesi organize edilmesi

Üretim takip ile ilgili yaptığım çalışmalar:
• Kapasite planlama yapılarak ürünün ne zaman üretilip hesaplayarak müşteriye teslim tarihi verilmesi
• Üretilen ürün ve yarımamulerin operasyon bazında hangi aşamada olduğunun takibi
• Depo üretimlerin kapasite planlamasını yaparak ne zaman üretileceğini tespiti ve üretimin takibi
Loading